Inloggen
 

Dakleien voor restauratie

Restauratie luistert zeer nauw. Hiervoor is hoogwaardig vakmanschap vereist. Voor de restauratie importeren wij dan ook alleen natuurleisteen die goedgekeurd is door de Rijksdienst. Deze natuurleien ondergaan een tweejaarlijkse chemisch-fysische keuring, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Voordat natuurleien ten behoeve van monumenten uitgeleverd worden, worden deze leien eveneens visueel gekeurd op ons depot.

Het gebruik van leien op belangrijke gebouwen in Nederland stamt al uit de Middeleeuwen. Maar ook daarvoor werden al leien op daken verwerkt. Het is zelfs bekend dat ook de Romeinen af en toe leien als dakbedekking gebruikten. Het gebruik in Nederland ontstond doordat architecten voor belangrijke gebouwen een andere dakbedekking wilden toepassen dan in die streek gebruikelijk was, ze wilden het gebouw een imponerende indruk geven. Zo ziet men in Nederland leisteen veelal op gebouwen zoals kerken en kastelen.

Kwaliteit

Kwaliteit leveren is de core business van Lei Import. Daar mogen en kunnen onze klanten blindelings op vertrouwen. Lees hier meer over kwaliteit.

Keurmerk Lei Import kwaliteit

Kwaliteitsborging van natuurleien is belangrijk. Dit geldt zowel in de restauratie als in de nieuwbouwsector.

Een visuele controle vindt plaats bij Lei Import intern om de kwaliteit te bewaken, maar ook door de visueel leikeurders.

Als de partij natuurleien op het depot binnenkomen wordt door de magazijnman direct een eerste check gedaan. Kratnummers worden geverifieerd aan de hand van de afleverbonnen en steekproefsgewijs vindt de eerste interne visuele controle plaats.

De keuring in de pallet richt zich op de uiterlijke eigenschappen van de leien. De vorm moet geschikt zijn voor het vervaardigen van een goed leien dak. De partij natuurleien moet ten minste voldoen aan de vooraf te hand gestelde omschrijving van de betreffende natuurleien.

Bij een visuele keuring wordt vooral gelet op gemiddelde dikte, maatvastheid, vlakheid en oppervlak. Tevens wordt vastgesteld of er tijdens het transport niet te veel breuk is opgetreden.

Indien de opdrachtgever, architect of adviseur aanvullende eisen stelt met betrekking tot bijvoorbeeld vorm, afmeting of kleur is het belangrijk dat dit duidelijk en helder in het bestek omschreven staat. Op basis van deze specificatie wordt bij de groeve ingekocht en wordt tevens de visuele leikeuring uitgevoerd. Het is belangrijk dat degene die de partij controleert tevens op de hoogte is van de afspraken.

Wilt u meer informatie over ons kwaliteitskeurmerk? Neem dan contact met ons op via info@lei-import.nl of via het contactformulier.

 

LEISTEEN DAKBEDEKKING

De selectie van de voor uw dakbedekking geschikte natuurleien, begint al bij de groeves. In intensieve samenwerking met ons, wordt de leisteen kritisch geselecteerd op dikte, maatvastheid en kwaliteit. Dakleien worden in verschillende dekkingswijze toegepast. Wij adviseren u welke dekkingswijze het beste bij uw project past.

LEISTEEN 

Geologisch gezien kan men leisteen omschrijven als een compact, zeer fijn kristallijn gesteente dat wordt gekarakteriseerd door een uitstekende splijtbaarheid. Het gesteente vormt zich gedurende bepaalde geologische processen en onder verhoogde temperatuur en druk uit een ander, ouder gesteente. Dit zijn afzettingen van klei en zeer fijnkorrelig zand. 
Een natuurlei is geschikt voor alle denkbare toepassingen. Van oudsher worden natuurleien gebruikt op bijzondere en belangrijke gebouwen als dakbedekking. Tegenwoordig wordt leisteen ook gebruikt als gevelbekleding en vloerbedekking.

Wij beschikken over verschillende leisoorten voor uw dak. Graag adviseren wij u over de keuze in kwaliteit, kleur, dekkingswijze en/of formaat.

 

DAKLEIEN PLAATSEN

Leien worden door middel van een leihamer en kapijzer waar nodig op maat gemaakt. Vroeger werden de leien in een stalen of koperen haak gehangen. Na verloop van tijd zijn deze haken gaan doorslijten, hierdoor worden tegenwoordig R.V.S. haken toegepast zowel blank als zwart. Leien waarvan de leihaak niet voldoende grip heeft, bijvoorbeeld door een naad in het dakbeschot, worden door middel van roodkoperen leinagels bijgespijkerd.
Indien gewenst zoeken wij voor u de leidekker die optimaal bij uw project past voor het aanbrengen van uw dakleien.

DEKKINGSWIJZE LEISTEEN

In Nederland zijn van oudsher enkel de Duitse Dekking en de Maasdekking toegepast. De leien worden hierbij met haken op het dakbeschot aangebracht.

Oud-Duitse dekking
De oud-Duitse dekking verloopt met grote leien aan de voet van het dak naar kleine leien bij de nok. Daarnaast verschillen de dakleien ook nog eens in breedte. Inclusief de aansluitingen bij voeten, killen (inspringende hoeken), kepers (hoeken) en nokken, liggen er op één dak ongeveer 250 verschillende formaten en vormen. Dat goed dekken vergt een grote mate van vakmanschap, die slechts weinig leidekkers beheersen. Bij oud-Duitse dekking worden de leien voor het dekken altijd op hoogte gesorteerd voor een gelijkmatig verloop van groot naar klein

Restauratie van een natuurleien dak in een oud duitse dekkingrestauratie van een natuurleien dak in een maasdekking

Maasdekking
Bij Maasdekking wordt steeds dubbele dekking toegepast, die er voor zorgt dat het dak zo goed als waterdicht blijft, ook als er een lei wegvalt. Een dak met leien in Maasdekking is daarom minder kwetsbaar en vraagt gemiddeld minder onderhoud dan een met bijvoorbeeld oud-Duitse dekking. Bij de Engelse wijze van dekken ziet men vaak dat er twee of drie breedtematen toegepast worden, met zogenaamde ‘random slate’, vrij van maat. Hierbij wordt van beneden naar boven steeds kleine rechthoekige leien gedekt. Bij de Franse wijze ziet men doorgaans geen maatverschillen. Het nettogewicht exclusief dakbeschot is afhankelijk van het formaat, dikte en de vereiste dubbele overlap. Dit varieert voor de gangbare dikte van 4,5 à 5 millimeter tussen de 32 en 36 kilo per vierkante meter dak. Bij Maasdekking konden leien ook ter versiering gehakt worden in andere vormen. Soms was hiermee een geheel dakvlak gedekt. Deze variaties werden veel toegepast op het einde van de negentiende eeuw. In andere gevallen werden er leien tussen gedekt in een patroon met afwijkende kleur. Meestal waren dit rood paarse leien met een patroon van groengrijze leien.

In de loop der jaren zijn er verschillende andere dekkingswijze geïntroduceerd. Een overzicht van de natuurleien dekkingswijze:

          


         

 

De “Lei Import Standaard” (LIS)

“De kracht van onze kwalitatief goede natuurleien daken ligt in het verleden, daar moeten wij heden gebruik van blijven maken, doen wij dat niet, dan zullen wij daar in de toekomst spijt van krijgen”.

Introductie:

Lei Import heeft in 2016 haar eigen kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Hiervoor waren drie belangrijke redenen: 

1.WKB (Wet Kwaliteitsborging).
2.Internationale wet- en regelgeving achter de ce-markering.
3. Nederland heeft geen eigen kwaliteitsrichtlijn meer.

De LIS is een procedure die door Lei Import ontwikkeld is om de kwaliteit te behouden, te verbeteren en nog veel belangrijker om aan de opdrachtgever te kunnen tonen.

De LIS is uitgebreider dan “Brochure 13 Techniek Rijksdienst”. Deze brochure vormt een onderdeel van het geheel.

Vraag:Penrhyn groeve van Welsh Slate, een van 's werelds grootste en bekendste leisteengroeves
Hoe weet u als opdrachtgever nu wat u koopt? Handvaten ontbreken nu. Hoe stelt u als opdrachtgever vast dat u met echte kwaliteit te maken hebt? Hoe krijgt u als opdrachtgever de kwaliteit die u wenst?

Lei Import wilt daar iets in betekenen, door middel van de Lei Import Standaard. Hierbij geldt één kanttekening dat de kwaliteit van een natuurleien dak niet alleen bepaald wordt door het materiaal. Het vakmanschap heeft een evenzo belangrijke rol.

- Vastlegging kwaliteitsniveau natuurleien (optioneel vakmanschap).

Voorafgaand:
Ter plaatse vaststellen welke leisoort er als bestaande dakbedekking is toegepast en samen bepalen wat de beste en meest optimale keuze is als nieuwe natuurleien dakbedekking.

- Aanlevering productspecificatie. 

“Het transparant kunnen samenwerken is één van de hoofdpijlers van de Lei Import Standaard.”

Fase 1:
Inkoop van de natuurleien.
Minimaal 1x per jaar controle op de groeve.
Werken met leisteengroeves die zich in het verre verleden bewezen hebben.
Heldere afspraken, transparantie voor de hele keten.
Hoe ziet de groeve eruit en wat is de strategie van de groeve. Is er een strategie
Welke sorteringen heeft een groeve? Waarop gebaseerd?
Beschikbaarheid, levertijd (planning tijdsschema)
Garantie.

Groeve – sorteringen – beschikbaarheid – leveringen - garantie

Krat natuurleien waarbij het belangrijk is om te letten op een gelijke dikte van de natuurleien

Waar moet leisteen aan voldoen om ook geschikt te zijn als dakbedekking.
- Hard
- Goed bewerkbaar
- Lage wateropname
- Niet gevoelig voor invloeden van buitenaf
- Visueel aantrekkelijk
- Vrij van schadelijke verontreinigingen

Fase 2:
Testen in een gecertificeerd laboratorium blijven testen. 
Belangrijkste elementen: wateropname, calciumcarbonaat, koolstofgehalte en ijzersulfieden. 

Krat natuurleien waar elke gewenste informatie die nodig is op staat om de kwaliteit te achterhalen

Het beestje wordt bij de naam genoemd? Geen codering.

 

Fase 3:
Het controleren waar een natuurlei visueel aan moet voldoen.
- Voldoende haaks.
- Regelmatig in dikte
- Geen grote afschilvering
- Vlak
- Individueel binnen de normen maatvast.

Wat behoort er minimaal op de kratten te staan?
- Formaat
- Hoeveelheid
- Kwaliteits sortering
- Kwaliteitsaanduiding
- Datum productie
- Productienummer
- CE-markering

Op basis van bovenstaande elementen biedt Lei Import haar opdrachtgever:

Fase 4:
Voorafgaand aan de uitlevering:
Keuringsrapport, niet ouder dan 2 jaar.
Certificaat van oorsprong.
Rapportage interne visuele controle op het moment dat de partij natuurleien op ons magazijn binnenkomt.

Fase 5, optioneel:
- Partij visueel controleren door een onafhankelijk visueel leikeurder.
- Kwaliteits-check tijdens de uitvoering van de leidekkerswerkzaamheden op het werk.
- Routebepaling hoe alle originele documenten bij opdrachtgever komen. 

Brochure 13 Techniek, het keuren van natuurstenen leien

Fase 6, nazorg:
Garantiecertificaat.
Het onderbouwd aanleveren van alle gewenste documenten.

Het leidekkers vakmanschap:
- De leidekker die het project in opdracht heeft gekregen, toont de vakbekwaamheid aan, door aan de opdrachtgever te communiceren wie van zijn vaklieden het project gaan uitvoeren.
- Kwaliteitsniveau bepalen van het vakmanschap. 
- Mogen er externe leidekkers op het dak? 
- Wilt u als opdrachtgever een leidekker die allround is? Een vakman die alle disciplines beheerst, naast natuurleien ook lood-, koper-, en zinkwerk.
- Onderhoudscontract van de leidekker, na het eerste jaar controleert de leidekker zonder verdere kosten het gehele leiwerk, lood- en zinkwerk en waar nodig wordt herstel uitgevoerd.
- Referentieprojecten van recente data.
- Garantieverklaring van de leidekker. 

Het hakken van de natuurlijke leistenen is een echt ambacht

Vakmanschap: focus op kwaliteit en veiligheid van het natuurleien dak.


 

Twitter


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte? Klik dan hier

Reviews

"Deskundige medewerkers, goed advies"
Familie Verbeek

"Prettige samenwerking"
Familie de Boer

"Kwaliteit staat hoog in het vaandel"
Dhr. Willems

"Denken graag met je mee" 
Dhr. en Mevr. Lammers

Contactgegevens

Lei Import bv
Battenweg 10 (showroom) 
6051 AD Maasbracht
Tel: +31(0)475- 436439
Mail: info@lei-import.nl
Contactformulier

Algemene voorwaarden

Disclaimer


Volg ons via
facebookLinkedintwitterPinterestlinkedin