Inloggen
 

Opleiding voor leidekkers gaat van start

Na een aantal jaren waarin er geen opleiding leidekker was, werd begin 2019 op initiatief van de leidekkersbranche, besloten de opleiding leidekker weer nieuw leven in te blazen en een nieuwe restauratieopleiding voor leidekkers en loodgieters. De Nederlandse Vereniging van Leidekkers, GAan in de Bouw en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen zorgen ervoor dat leidekkers weer goed opgeleid kunnen worden.

Het is bijzonder te noemen dat deze drie partijen in harmonieuze samenwerking de vakopleidingen weer op de rit zetten. Na het wegvallen van opleidingscentrum BGA in Boxtel in 2015 waren er in ons land geen scholingsmogelijkheden meer voor leidekkers. Daar is nu verandering in gekomen. NVVL, NCE en GAan in de Bouw hebben de bestaande lesstof geactualiseerd en in twee niveaus verdeeld:
• Een basisopleiding op niveau 2 voor de beginnende beroepsbeoefenaar/leidekker. Deze opleiding wordt verzorgd door GAan in de Bouw.
• Een gespecialiseerde restauratieopleiding op niveau 3 voor de meer ervaren beroepsbeoefenaar/leidekker. Deze opleiding wordt verzorgd door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen.

Hoe ziet de nieuwe basisopleiding eruit? 

GAan in de Bouw gaat de opleiding leidekken niveau 2 verzorgen. Hiervoor wordt een vijftal modules ontwikkeld, van gemiddeld 4 dagen per module. Elke module begint met een theoriegedeelte, verzorgd door een bevoegd vakdocent. Aansluitend wordt onder leiding van ervaren praktijkinstructeurs in de praktijkhal gestart met een aantal dagen praktisch oefenen. Elke module wordt afgesloten met een examen, bestaande uit een proeve van bekwaamheid, waarin de deelnemer moet aantonen het vak zowel theoretisch als praktisch te beheersen. Als een module door de deelnemer met goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt deze voor die module een deelvakbekwaamheidsbewijs op basis van het NLQF systeem.

Als de deelnemer alle modules niveau 2 met goed gevolg heeft afgesloten, heeft hij recht op een vakbekwaamheidsbewijs op dat niveau, eveneens op basis van het NLQF systeem. Naar verwachting zal de opleiding leidekker op niveau 2 eind 2020 gaan starten, inschrijving is nu reeds mogelijk. Het minimale aantal deelnemers per module bedraagt 8 personen, het maximale 12 personen.

De opleiding wordt verzorgd op een erkende opleidingslocatie, zo dicht mogelijk bij de deelnemer, om hiermee zoveel als mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen de opleiding te volgen.

Voor veel werknemers is het van groot belang dat zij een erkende opleiding kunnen volgen en op deze wijze aan kunnen tonen dat zij het vak aantoonbaar beheersen. De werkgever die aan zijn werknemers een opleidingen aanbiedt, heeft een pré ten opzichte van een werkgever die geen opleiding aanbiedt. De opleiding leidekken is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is in het vak. Dus ook voor de zzp-er, de vakman die zich in bepaalde onderdelen verder wil bekwamen, de zij-instromer, maar met name ook voor de jongere die het vak leidekken wil leren en wil doorstromen naar niveau 3. Werkgevers kunnen hun medewerkers aanmelden, werknemers kunnen zichzelf ook aanmelden.

Hoe ziet de restauratieopleiding eruit?

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleiding start samen met de Nederlandse Vereniging Van Leidekkers begin maart 2020 met de opleiding Restauratie Leidekker & Loodgieter op niveau 3. Deze opleiding is bedoeld voor de meer ervaren vakmensen die al enige jaren met leidekken hebben. Deze opleiding bevat naast het vak leidekken dus ook het vak loodgieter, beide vakdisciplines zijn toegespitst op restauratiewerkzaamheden. Het lesprogramma bestaat uit twee delen. In de periode maart 2020 – juni 2020 wordt het eerste gedeelte gegeven. Dit bestaat uit 6 x 2 aaneengesloten lesdagen (van 8:30 tot 16:00 uur). Vervolgens zal van november 2020 tot en met maart 2021 de tweede lesperiode worden gegeven van wederom 6 x 2 lesdagen. Beide delen worden afgesloten met toetsen en examengesprekken. Naast korte theorielessen worden er veel opdrachten in de hal uitgevoerd. Leslocatie is Bouwmensen Amersfoort, centraal in het land en goed bereikbaar.

Inmiddels zijn er voor deze niveau 3 opleiding van het NCE 17 aanmeldingen, waardoor deze zeker van start gaat. In de toekomst hoopt het NCE deze opleiding vaker te kunnen geven, want binnen de restauratie zijn borging van kwaliteit en vakmanschap belangrijk. Veel bedrijven, die actief zijn in de monumentenzorg, zijn gecertificeerd volgens de richtlijnen van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Door personeel goed op te leiden, kan worden voldaan aan de scholingseisen van het ERM-keurmerk. Een pluspunt bij het uitvoeren van werk aan geregistreerde monumenten.

Steun voor de opleiding en subsidiemogelijkheden

De modellen voor deze nieuwe opleidingen voor leidekkers en loodgieters zijn in overleg met de branche bepaald. De materialen voor de opleiding leidekken zijn door de diverse leveranciers aangeleverd. Velen hebben deze gratis of tegen een lage kostprijs ter beschikking gesteld. Een mooie manier om hun steun aan de nieuwe opleiding te tonen.

Het financieren van het ontwikkelen van lesstof en inrichten van de opleidingswerkplaats is mede mogelijk gemaakt door het Opleidingsfonds Hellende Daken (OOHD).

Werkgevers aangesloten bij GNL, of NVVL, vallend onder de hellende daken cao en die premie afdragen aan het Opleiding Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OHD), kunnen onder voorwaarden een behoorlijke subsidie ontvangen. Die kan oplopen tot € 100,00 per dag.

GAan in de Bouw streeft ernaar om de bedrijven zoveel als mogelijk te ondersteunen bij het voorlichten en opleiden van medewerkers in de gespecialiseerde beroepen. Bedrijven, die hun medewerkers een opleiding willen laten volgen, kunnen een beroep doen op ondersteuning van GAan in de Bouw.

In het kader van het streven van GAan in de Bouw worden de bedrijven hierin zoveel als mogelijk ondersteund bij het voorlichten en opleiden van medewerkers in de gespecialiseerde beroepen. Gideon Verhoeven, opleidingsadviseur GAan in de Bouw, kan de leidekkersbedrijven bijstaan en op verzoek helpen bij het opstellen van een scholingsplan/bedrijfsopleidingsplan. ‚óŹ

Dit artikel kunt u lezen op www.steildak.nl


Informatie en aanmelden voor de niveau 2 opleiding: www.gaanindebouw.nl

Informatie en aanmleden voor de niveau 3 opleiding: www.erfgoedopleiding.nl

U kunt eventuele vragne ook mailen naar: info@erfgoedopleiding.nl


 

Twitter


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte? Klik dan hier

Reviews

"Deskundige medewerkers, goed advies"
Familie Verbeek

"Prettige samenwerking"
Familie de Boer

"Kwaliteit staat hoog in het vaandel"
Dhr. Willems

"Denken graag met je mee" 
Dhr. en Mevr. Lammers

Contactgegevens

Lei Import bv
Battenweg 10 (showroom) 
6051 AD Maasbracht
Tel: +31(0)475- 436439
Mail: info@lei-import.nl
Contactformulier

Algemene voorwaarden

Disclaimer


Volg ons via
facebookLinkedintwitterPinterestlinkedin