Inloggen
 

Is het noodzakelijk dat de verzekeraar van mijn opstalverzekering op de hoogte is van asbest in of op mijn pand?

Asbest op monumenten, zoals kerken, kloosters en kastelen

Sinds 2012 is het beleid van de Nederlandse overheid dat asbestdaken verwijderd dienen te worden. Het gevolg is dat de regelgeving, voorschriften, richtlijnen aangaande asbest steeds verdergaande maatregelen bevatten. De eigenaar van een openbare ruimte kan bijvoorbeeld verantwoordelijk worden gehouden als er geen risico-inventarisatie is uitgevoerd van het object, waarbij inzichtelijk is gemaakt of en in welke hoedanigheid, daarin asbest aanwezig is, dan wel is verwerkt.

Aansluitend daarop is het van belang te beoordelen of de afgesloten verzekeringen op het aanwezig zijn van asbest zijn afgestemd. De verzekeraar van uw object wil weten welk risico wordt gelopen. Daartoe dient een complete beschrijving te worden overlegd met daarin aangegeven welke risicoaspecten het object bevat. De aanwezigheid van asbest in en op een object is zo’n risico.

Dit betekent dat u vooraf aan de verzekeraar moet melden, dus voordat er sprake is van enige calamiteit, of er asbest in het door u verzekerde gebouw aanwezig is. Het niet nakoming van een dergelijke informatieplicht aan de verzekeraar kan vergaande gevolgen hebben. Veiligheidsinstanties, zoals bijvoorbeeld de brandweer, kunnen u aansprakelijk stellen voor eventuele consequenties vanwege het niet adequaat kunnen handelen bij de aanpak van de betreffende calamiteit dan wel voor mogelijke gevolgschade. Daarnaast kan de verzekeraar vergoeding uitsluiten uit hoofde van niet volledig geïnformeerd zijn over het object. Ons advies: Neem tijdig maatregelen en verstrek alle belanghebbenden de juiste goed onderbouwde informatie.

Uiterlijk in 2024 moeten de daken van alle gebouwen asbestvrij zijn. Voor vragen kunt u terecht bij uw burgerlijke gemeente. Uiteraard kunt u ook ons hierover benaderen.


 

Twitter


Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte? Klik dan hier

Reviews

"Deskundige medewerkers, goed advies"
Familie Verbeek

"Prettige samenwerking"
Familie de Boer

"Kwaliteit staat hoog in het vaandel"
Dhr. Willems

"Denken graag met je mee" 
Dhr. en Mevr. Lammers

Contactgegevens

Lei Import bv
Battenweg 10 (showroom) 
6051 AD Maasbracht
Tel: +31(0)475- 436439
Mail: info@lei-import.nl
Contactformulier

Algemene voorwaarden

Disclaimer


Volg ons via
facebookLinkedintwitterPinterestlinkedin